Decydując się na ubezpieczenie koni ze strony www.polishprestige.pl, klienci najczęściej wybierają pakiet, który składa się z ubezpieczenia na wypadek śmierci, a także dodatkowej ochrony od kosztów leczenia, czasami ryzyko utraty użytkowej wartości. Wartościowymi dodatkami są koszty leczenia, różne operacje między innymi ratujące życie, utrata wartości użytkowej.

Wszyscy właściciele koni muszą liczyć się z wydatkami związanymi z utrzymywaniem konia, jego pielęgnacją, kosztami treningu oraz profilaktyką. Do tych wydatków, mogą również dojść koszty leczenia, ponieważ powiedzenie “zdrowy jak koń” nie zawsze się sprawdza i ma coś wspólnego z rzeczywistością. Takie rozszerzenia, dodatki jak ubezpieczenie koni od śmierci mogą uchronić jego właściciela od nieoczekiwanych i nagłych kosztów leczenia. Najczęściej zapewniony jest zwrot kosztów na podstawie wystawionych faktur aż do dziesięciu tysięcy złotych. Zwrot przysługuje na każdego rodzaju kontuzje oraz choroby, które rozpoczynają się w czasie ubezpieczenia, przez okres dwunastu miesięcy od powstania szkody. Polisa utraty wartości użytkowej powinna być odpowiednio i dobrze zdefiniowana oraz ograniczona do kontuzji w czasie wypadku ze znaczącym, widocznym obrażeniem. Jeżeli konie właściciela uczestniczą w zawodach, szczególnie w dyscyplinach wkkw oraz skoków, to jest to bardzo ważny, cenny i potrzebny dodatek do ubezpieczenia dla koni. Ubezpieczenie klaczy hodowlanych, ogierów, źrebiąt czy płodów jest również możliwe w indywidualnej ofercie, która jest wówczas na specjalne życzenie klienta przygotowywana.

Jak przebiega ubezpieczenie koni?

Przygotowywana zostaje indywidualna oferta przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe na podstawie przygotowanej Deklaracji trenera albo właściciela, Wniosku o ubezpieczenie, a także Świadectwa lekarza weterynarii. Przy ubezpieczeniach nowych zwykle wymagane jest przedstawienie raportu z badania Kupno-Sprzedaż, a czasami umowy zakupu. Takie działania są konieczne oraz niezbędne.